FGW Speerpunten 2021

Binnen de FGw willen wij de nadruk leggen op de menselijke maat. De papieren werkelijkheid van beleidsdocumenten spoort vaak niet met de ervaring van individuele medewerkers. Onze faculteit staat op alle terreinen onder druk: werkdruk, regeldruk, machtsongelijkheid, onveiligheid, demonisering van afwijkende standpunten, of juist opdringen van eigen gelijk. Tegelijkertijd is de kracht van onze faculteit de tomeloze energie van medewerkers, collegialiteit en kritische dialoog, geloof in de waarde van de Geesteswetenschappen en openheid naar de samenleving.

Als leden van de Amsterdamse Academie pleiten wij:

Een stem op ons is een stem voor een ondernemingsraad die constructief en kritisch is. Dat geldt voor de ondernemingsraad intern, als team, als in alle overleggen en onderhandelingen met de bestuurlijke lagen. Onze constructieve betekent dat we zo goed mogelijk over dossiers willen meedenken, en oplossingen en antwoorden aandragen, maar het betekent ook dat we tot de conclusie kunnen komen dat bepaalde plannen onwenselijk zijn. Wij willen bouwen aan een faculteit die vertrouwt op de kracht en expertise van iedereen, vaste en tijdelijke medewerkers, promovendi en buitenpromovendi. Een faculteit die ons allemaal de vrijheid en rust biedt om te floreren.