De Amsterdamse Academie

medezeggenschapsvereniging aan de Universiteit van Amsterdam

Lid worden

Oprichting

De Amsterdamse Academie is de eerste medezeggenschapsvereniging in Nederland. Lees hier over de oprichting.

Meer weten

Meer inhoud

Naast oog voor het werknemersbelang moet er in de OR meer aandacht zijn voor de inhoud van ons werk: goed onderzoek en onderwijs.

Waarom DAA

OR-verkiezingen 2021

In april zijn er voor vier UvA-ondernemingsraden verkiezingen. Bekijk hier onze lijsten.

Onze kandidaten

Faculteiten

De Amsterdamse Academie is een in 2017 opgerichte medezeggenschapsvereniging die in meerdere ondernemingsraden van de UvA vertegenwoordigd is. Wij staan voor een constructieve en kritische vorm van medezeggenschap, waarbij het welzijn van medewerkers en studenten voorop staat. Wij staan voor een universiteit die een inspirerend, dynamisch, academisch werkklimaat garandeert waarbinnen kwalitatief hoogstaand academisch onderwijs en onderzoek worden gerealiseerd. Wij hechten aan een goede balans tussen 1e, 2e en 3e geldstroom activiteiten en pleiten voor een beargumenteerde afweging van onderwijs- en onderzoeksbelangen.

Testimonials

Redenen om je aan te sluiten bij De Amsterdamse Academie.

“We bundelen onze krachten. Bij de vorige verkiezingen bleek het zelf samenstellen van niet-vakbondslijsten erg ingewikkeld. De vereniging DAA heeft de know-how, en aansluiten bij de DAA heeft als voordeel dat je je alleen hoeft te concentreren op de kandidaten en het formuleren van een programma (binnen de kaders van de uitgangspunten van DAA).”

Gerwin

Gerwin van der Pol Voorzitter

“Ik heb niet zo veel met de vakbonden, maar wil me wel graag verenigen in het streven naar een gezonde universiteit met een constructief kritische medezeggenschap.”

Sharon

Sharon Klinkenberg OR-FMG

Visie

‘De Amsterdamse Academie’ is een medezeggenschapsvereniging voor alle medewerkers van de UvA. Vanuit een kritisch constructieve visie willen wij via de ondernemingsraden een positieve bijdrage leveren aan onze universiteit. In een gezonde universiteit werken bestuurders en medewerkers samen aan hetzelfde doel. Wij zien de bestuurders dan ook niet als onze tegenstanders, maar als collega’s met een bepaalde verantwoordelijkheid. Bij de OR-verkiezingen van 2018 zijn er 17 DAA-leden verspreid over vijf ondernemingsraden gekozen. Vijf hiervan zijn ook vertegenwoordigd in de Centrale Ondernemingsraad. Na de volgende verkiezingen hopen we in alle ondernemingsraden vertegenwoordigd te zijn.

Onderwijs & Onderzoek

Idealiter is het grootste deel van de medewerkers van de UvA vooral bezig met onderzoek en onderwijs. Het bestuur is in handen van academici met veel ervaring in onderwijs en onderzoek, ondersteund door een efficiënte professionele staf. Het bestuur is vooral ondersteunend. Zij creëert de beste omstandigheden voor goed onderwijs en onderzoek, zoals goede voorzieningen en een eerlijk, transparant en stabiel verdelingsmodel voor de middelen. Zij schept een dynamisch academisch klimaat waarin onderwijsverbetering en onderzoeksontwikkeling vooral ‘bottom up’ plaatsvinden.

Gezonde Universiteit

De Amsterdamse Academie streeft naar een gezonde universiteit die in al haar disciplines tot de Europese top behoort, met een goede balans tussen eerste, tweede en derde geldstroom activiteiten en tussen onderwijs- en onderzoeksbelangen. De Amsterdamse Academie streeft ook naar een verstandig personeelsbeleid waarin de belangen van het vaste personeel, tijdelijk personeel en toekomstig personeel goed zijn afgewogen. De Amsterdamse Academie is niet voor grote veranderingen in de Wet op Universitair bestuur (WUB). We gaan uit van het huidige efficiënte besturingsmodel waarin we voldoende mogelijkheden zien voor een universitaire structuur waarin eenheden die goed onderwijs verzorgen, een goed onderzoeksprogramma kennen en voldoende 1e, 2e en/of 3e geldstroominkomsten verwerven, grotendeel zelfstandig over de inrichting van hun werkzaamheden kunnen beslissen.

Kwalitatief hoog academisch onderwijs

De Amsterdamse Academie streeft naar hoog kwalitatief academisch onderwijs voor alle studenten in een actieve onderzoeksomgeving. We laten ons hierbij leiden door zo objectief mogelijke beschikbare criteria: Onderwijs- en onderzoeksvisitaties, succes in de verwerving van 2e en 3e geldstroom, vergelijking met resultaten in andere universiteiten, en verschillende monitoren van onderwijskwaliteit (NSE, UvA-Q). Dit geldt ook het personeelsbeleid. Belangrijk is de medewerkersmonitor om een beeld te krijgen van algemene tevredenheid van medewerkers. De Amsterdamse Academie is ook pragmatisch. We zullen lobbyen voor meer geld voor academisch onderzoek en onderwijs maar aanvaarden ook de uitkomsten van verdeelmodellen. Onderzoek en onderwijs zal moeten plaatsvinden binnen bepaalde financiële kaders.

Toekomstige Bestuurders

De UvA heeft net als vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen moeite goede bestuurders te vinden op elk niveau. De Amsterdamse Academie stelt zich daarom ook ten doel toekomstige academische bestuurders op te leiden. We verwachten dat deelname van talentvolle jonge academici aan de ondernemingsraden hierbij een grote rol kan spelen. Juist jonge onderzoekers/docenten waarvan de verwachting is dat ze over enige jaren door zullen groeien naar hogere academische rangen zouden in de ondernemingsraden ervaring met academisch bestuur op moeten doen. De Amsterdamse Academie wil daarom ook een rol spelen in de opleiding van de leden van de ondernemingsraden.

Bestuur

Er is een bestuur nodig om de vereniging op de rit te krijgen en houden, maar de vereniging bestaat vooral voor en door de leden. Op het platform en tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben de leden inspraak.

Person1

Gerwin van der Pol

voorzitter

Person3

Annemie Ploeger

secretaris

Person3

Robert Zwitser

penningmeester

Person2

Cees Kleverlaan

algemeen bestuurslid

Person3

Han van der Maas

algemeen bestuurslid

Laat van je horen

Heb je vragen opmerkingen of suggesties, laat het ons dan gerust weten.

Lid worden